ข่าว

ทูลกระหม่อมหญิงฯทรงตอบเหตุไม่ได้รับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงตอบคำถาม ทำไมไม่ได้รับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์

วานนี้ (5พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไม่ได้เสด็จไปร่วมพระราชพิธีในดังกล่าว จึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามทูลกระหม่อมหญิงฯ ผ่านทางอินสตาแกรมของพระองค์

ว่า เหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ทรงเฉลิมพระนามของพระองค์

ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงตอบเพียงสั้นๆ ว่า สถานะที่ทรงเป็นอยู่เอื้ออำนวยกับการทรงงาน ทั้งยังทำให้ทรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า “เพราะงานของเราเป็นแนวนี้ ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะ”