Breaking ข่าว

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560

วันที่ 12 ธ.ค. 59 — สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ พร้อมข้อความอวยพรแก่ปวงชนชาวไทย และทรงลงพระนาม "สิรินธร" ลงบนภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ หรือ ปีระกา ซึ่งเป็นปีนักษัตร

โดยพรปีใหม่ที่เป็นลายพระหัตถ์ ระบุข้อความ ดังนี้

 

ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา – ไก่

ไก่แก้วขันขับพ้น      ราตรี

สุริยะเปล่งแสงสี      แจ่มจ้า

วันใหม่ศกใหม่มี      ความสุข

การกิจเก่งก้าวหน้า   ก่อเกื้อล้วนกุศล

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน