ประมวลภาพ "ญาติทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ 13 ชีวิตติดถ้ำ"

26 มิ.ย. 2561 เวลา 13:44 น.

26 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 20.15 น. บรรดาพ่อ แม่ และญาติ ต่างทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณเต้นท์อำนวยการ ด้สนหน้าปากทางเข้าถ้ำเขาหลวง ซึ่งต่างรออย่างมีความหวังการค้นหาของเจ้าหน้าที่

26 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 20.15 น. บรรดาพ่อ แม่ และญาติ ต่างทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณเต้นท์อำนวยการ ด้สนหน้าปากทางเข้าถ้ำเขาหลวง ซึ่งต่างรออย่างมีความหวังการค้นหาของเจ้าหน้าที่

26 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 20.15 น. บรรดาพ่อ แม่ และญาติ ต่างทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณเต้นท์อำนวยการ ด้สนหน้าปากทางเข้าถ้ำเขาหลวง ซึ่งต่างรออย่างมีความหวังการค้นหาของเจ้าหน้าที่

26 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 20.15 น. บรรดาพ่อ แม่ และญาติ ต่างทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณเต้นท์อำนวยการ ด้สนหน้าปากทางเข้าถ้ำเขาหลวง ซึ่งต่างรออย่างมีความหวังการค้นหาของเจ้าหน้าที่

26 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 20.15 น. บรรดาพ่อ แม่ และญาติ ต่างทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณเต้นท์อำนวยการ ด้สนหน้าปากทางเข้าถ้ำเขาหลวง ซึ่งต่างรออย่างมีความหวังการค้นหาของเจ้าหน้าที่

26 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 20.15 น. บรรดาพ่อ แม่ และญาติ ต่างทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณเต้นท์อำนวยการ ด้สนหน้าปากทางเข้าถ้ำเขาหลวง ซึ่งต่างรออย่างมีความหวังการค้นหาของเจ้าหน้าที่

26 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 20.15 น. บรรดาพ่อ แม่ และญาติ ต่างทำพิธีขอขมา เรียกขวัญ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณเต้นท์อำนวยการ ด้สนหน้าปากทางเข้าถ้ำเขาหลวง ซึ่งต่างรออย่างมีความหวังการค้นหาของเจ้าหน้าที่