ประมวลภาพข่าว เศรษฐกิจ

ประมวลภาพ DINNER TALK “THAILAND ECONOMIC OUTLOOK 2018”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในงาน ‘Thailand’s Economic Outlook 2019’ มองอนาคตเศรษฐกิจไทยปีหน้าจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ

งาน ‘Thailand’s Economic Outlook 2019’

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในงาน ‘Thailand’s Economic Outlook 2019’ มองอนาคตเศรษฐกิจไทยปีหน้าจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ ร่วมเปิดมุมมองทิศทางเศรษฐกิจใหม่ๆ พร้อมเตรียมความพร้อมรับอนาคตในปีหน้าร่วมกัน โดยคาดรัฐบาลหน้า เป็นรัฐบาลผสมแน่นอน ยิ่งต้องหาทางบริหารจัดการ-ร่วมมือกัน เพื่อประโยชน์ประเทศ