ข่าว

พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับสู่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เทศกาลสงกรานต์62′

14 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน “พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562” ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กลับสู่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

หลังจากรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 14 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาดสุขเพื่อทุกคน รื่นรมย์วิถีไทย” รูปแบบงานเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จำลองบรรยากาศของงานวัด การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงโขน ลิเก หุ่นละครเล็ก การแสดงดนตรีไทย เวทีรำวงย้อนยุค โดยได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ มาประดิษฐาน ณ บริเวณสวนลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เม.ย. 62 เป็นต้นมา ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการตั้งประดิษฐาน และอัญเชิญกลับสู่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในเวลา 16.00 น.

ภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]