สุดตระการตา โขน "รามเกียรติ์" มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

23 พ.ค. 2562 เวลา 7:58 น.

มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 7 คืน ในวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภาพการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร” จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ตอน สถลมารคเฉลิมราชจักรี (จองถนน) แสดงโดย โขนศาลาเฉลิมกรุง

ตอน เล่ห์อสุรีเมืองลงกา (ศึกพรหมาสตร์) แสดงโดย โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และตอน บรมราชาภิเษกพระราม (ศึกสิบขุนสิบรถ - พระรามคืนนคร) แสดงโดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ณ เวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการแสดงโขนรามเกียรติ์ในพิธีเปิดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นการรวบรวมโขนจากคณะต่างๆที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศนำมาแสดงด้วยกัน โดยคณะโขนที่มีชื่อเสียงของประเทศ ประกอบด้วยนักแสดงจากนาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร นักเรียน - นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วย โขนศาลาเฉลิมกรุงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สำนักการสังคีตร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควบคุมการฝึกซ้อมการแสดงโดย ศิลปินแห่งชาติ คุณครูผู้เชี่ยวชาญ คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ

ภาพ : ช่างภาพ : วิษณุ สุนทรานนท์ [Springnews Photo]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด