ข่าว ประมวลภาพข่าว

กลับใต้บ้านเรา เทศกาลปีใหม่63

บรรยากาศประชาชนรอคอย ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาสู่ภาคใต้ ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) ซึ่งยังไม่คับคั่งมากนัก เนื่องจากประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับล่วงหน้า แต่ยังคงมีผู้โดยสารที่ยังไม่มีตั๋วรถกลับบ้านมารอรถเสริมที่เพื่อให้กลับบ้านให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อที่จะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว