หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน

03 พ.ย. 2563 เวลา 9:29 น.

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดุสิต โดยจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ก็เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน