Breaking การเมือง

เปิดใจ! “พิศิษฐ์” จ่ออำลาผู้ว่าฯ สตง.

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่ง เลขที่ 43/2560 เรื่องการแต่งตั้ง นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 25 ก.ย.2560 จนกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ หรือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยคําสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (26ก.ย.60) เป็นต้นไป

สถานีข่าวสปริงนิวส์ ได้สัมภาษณ์พิเศษ คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าฯ สตง. ก่อนที่จะเกษียรอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ ถึงแนวทางการส่งมอบงานให้นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล ที่เตรียมดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคุณพิศิษฐ์ จะทำเรื่องการต่ออายุราชการเพื่อให้การตรวจสอบที่อยู่ในมือเสร็จสิ้นก่อนหรือไม่ ติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน