การเมือง

“ประยุทธ์” แจงเหตุผลใช้ ม.44 แก้ปัญหาเร่งด่วน เซ่น “พรบ.จราจร”

วันที่ 6 ม.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" มีเนื้อหาตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า การแก้ปัญหาต่างๆ หลายปัญหาต้องเร่งด่วนจึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้ประเทศเดินหน้าซึ่งออกมาแล้วเกือบ 80 ฉบับ จากนั้นจึงไปทำกฎหมายเพื่อจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน 

"ที่ผ่านมารัฐบาลผลักดันกฎหมายสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว 520 ฉบับ เพราะ 10 กว่าปีที่ผ่านมาไม่สามารถออกกฎหมายได้ด้วยเหตุผลต่างๆ สนช.ให้ความเห็นชอบแล้วจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการทบทวนเกือบ 200 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.จราจรทางบกที่จะช่วยให้การกวดขันวินัยจราจร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย"