การเมือง ข่าว

มท.สรุปวันแรกปชช.ตอบ6คำถามบิ๊กตู่แล้ว 1.9หมื่นคน

มหาดไทยสรุปผลผู้มาแสดงความคิดเห็นประเด็นคำถาม 6 ข้อเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี วันแรก มีประชาชนร่วมตอบคำถามแล้วกว่า 1.9 หมื่นคน

วันนี้ (14 พ.ย.60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมจำนวน 6 ข้อ ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รวมทั้งขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้สำนักงานเขต ทุกเขต และศูนย์บริการประชาชน 1111 เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นั้น

สำหรับภาพรวมหลังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยวันแรก (13 พฤศจิกายน 2560) มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม จำนวนทั้งสิ้น 19,580 คน จังหวัดที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดนครราชสีมา 3,416 คน สกลนคร 2,311 คน และขอนแก่น 2,302 คน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาตอบคำถาม ทั้งนี้ ต้องไม่มีการชี้นำใด ๆ ทั้งสิ้น โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระตามความสมัครใจ
ในโอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศูนย์บริการร่วมในจุดต่างๆ