การเมือง

เลือกตั้งปี 62! กมธ. เคาะผ่านขยายเวลา บังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

 

กมธ.เสียงข้างมาก เคาะขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายลูก ส.ส. 90 วัน หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา ทำโรดแมปเลือกตั้งขยับปี 2562 ยืนยัน ไม่มีใบสั่ง คสช.

 

 

วันที่ 19 ม.ค. 61 — นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จทุกมาตราแล้ว และจะมีการแถลงรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดในวันที่ 22 ม.ค. 2561

ทั้งนี้ กมธ.เสียงข้างมาก มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 ของกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วัน นับแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดให้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาอย่างรอบด้านและเปิดเผย เป็นอิสระ ไม่ได้มีใบสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า กมธ.เสียงข้างมาก มีมติแก้ไขมาตราดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาในคำสั่งของ คสช. ที่ 53/2560 เรื่องการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง แล้วพบว่า ได้กำหนดกระบวนการทางธุรการของพรรคการเมืองที่จะเริ่มขึ้นในเดือน มี.ค. สำหรับพรรคใหม่ และเดือน เม.ย. สำหรับพรรคเก่า จึงเห็นว่า ควรจะต้องมีการแก้ไขร่างกฎหมายลูก ส.ส. ให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช. แต่ก็มี กมธ. ในสัดส่วนที่ขอสงวนความเห็นให้คงเนื้อหาเดิมตามร่างที่ กรธ. เสนอ ให้บังคับใช้ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งยังมี กมธ. บางคนเสนอให้เพิ่มระยะเวลาบังคับใช้จาก 90 วัน เป็น 120 วัน อย่างไรก็ตาม ผลการพิจารณาจะขึ้นที่ประชุมใหญ่ สนช. จะพิจารณาอีกครั้งว่า จะเห็นชอบหรือไม่ ในสัปดาห์หน้า

 

 

นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ ยอมรับด้วยว่า การขยายเวลา 90 วัน โรดแมปก็อาจจะต้องมีการขยับออกไปบ้าง ส่วนตัวคิดว่า น่าจะเป็นช่วงปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ยืนยันว่า การพิจารณาของกรรมาธิการฯ มีหน้าที่เฉพาะในเรื่องเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลัก ไม่ได้พิจารณาเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองหรือความมั่นคงแต่อย่างใด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน