การเมือง

“องอาจ” ยันประชาธิปัตย์พร้อมทำ “ไพรมารีโหวต” ชี้ ยืดกฎหมายเลือกส.ส. 90 วัน มีวาระซ่อนเร้น

“องอาจ” ยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทำไพรมารีโหวต ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ชี้ ยืดกฎหมายเลือกส.ส.90 วัน มีวาระซ่อนเร้น

-25 ม.ค. 61- นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พูดถึงข้อเสนอแก้ไขมาตรา 2 ที่ให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน เพราะมีเหตุผลจริงๆ เป็นเรื่องการปฏิรูปการเมือง ให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรค สามารถกำหนดตัวผู้สมัครส.ส.แบบไพรมารีโหวต แต่พรรคการเมืองไม่อยากปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิรูปพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของประชาชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาพรรคปฎิรูปพรรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เข้ามามีบทบาทบริหารพรรคในระดับต่างๆ รวมถึงการทำงานการเมืองในภาระหน้าที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงทำให้พรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดอยู่มาได้ถึง 72 ปี เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งของประเทศไทย

ดังนั้นการกล่าวหาว่าพรรคการเมืองไม่อยากปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรจึงไม่เป็นความจริง ไม่ทราบว่าพรรคอื่นๆ อยากปฏิรูปหรือไม่ แต่พรรคประชาธิปัตย์พร้อมปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

ส่วนการให้สมาชิกพรรคกำหนดตัวผู้สมัครอย่างแท้จริงตามหลักการไพรมารีโหวตนั้น พรรคประชาธิปัตย์ก็ยินดีที่จะให้ผู้สมัครส.ส.ของพรรคผ่านกระบวนการไพรมารีโหวต ตามที่กฎหมายกำหนด

การที่โฆษกกรรมาธิการฯอ้างว่า พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน เพราะไม่อยากปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรจึงไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะนำมาเป็นข้ออ้างขยายเวลาแต่อย่างใด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สาเหตุสำคัญที่ผู้คนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย กับการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน เพราะมองว่าเรื่องนี้มีวาระซ่อนเร้นไม่เป็นปกติ เพราะว่าถ้าปล่อยให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามปกติ หลังจากกฎหมายพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้ ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างแยบยลเหมือนที่ทำอยู่ขณะนี้แต่อย่างใด