Breaking การเมือง

นายกฯ พายเรือชมนาบัว คลองมหาสวัสดิ์ ที่ดินพระราชทาน จุดเริ่มต้นการปฏิรูปที่ดินในไทย

หลังพบประชาชน ที่ บ้านแหลมบัว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชม แปลงนาบัว ลุงแจ่ม สวัสดิ์โต ที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี ได้ชม เอกสารที่ดินพระราชทาน สำหรับนาบัวแห่งนี้ เป็นนาบัวตัดดอก พื้นที่ 15 ไร่ ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาเที่ยว จะได้ร่วมกิจกรรมพายเรือกลาวนาบัว ชมและเก็บดอกบัวตลอดจนเรียนรู้การพับดอกบัวด้วย

สำหรับชุมชนบ้านศาลาดิน เดิมมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ เกษตรกรยากจน ขาดที่ดินทำกินของตัวเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงทราบถึงปัญหา จึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เกษตรกร 1,009 ไร่ เมื่อปี 2519 โดยมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแล และจัดรูปที่ดินให้เกษตรกร แปลงละ 20 ไร่ ให้เกษตรกรเข้าทำกินได้ ในปี 2520 และพระราชทานการทำเกษตรผสมผสาน ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงเรือพายเรือด้วยตัวเอง ในนาบัว พร้อมรับฟังการแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชน และเยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านศาลาดิน พูดคุยทักทาย อุดหนุน แม่ค้า สอบถามรายได้ ก่อนช่วงบ่าย จะไปพบเกษตรกรโคนมกำแพงแสน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน