“ไทย-ออสเตรเลีย” จับมือ! เดินหน้าความสัมพันธ์ ทั้งในกรอบอาเซียน-ทวิภาคี

นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือกับ นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย เดินหน้าความสัมพันธ์ ทั้งในกรอบอาเซียน-ทวิภาคี ก่อนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (17 มี.ค. 2561) เวลา 13.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ (The Honourable Malcolm Turnbull) นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ศูนย์การประชุม นานาชาตินครซิดนีย์ ก่อนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 อย่างเป็นทางการ

การพบหารือในครั้งนี้ถือเป็นการพบหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย หลังจากที่ว่างเว้นการหารืออย่างเป็นทางการมากว่า 5 ปี

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชม ออสเตรเลียที่ริเริ่มในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียให้ความสำคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียน

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองเห็นว่าควรใช้โอกาสนี้ในการเปิดโฉมใหม่ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันและช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งไทยพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในฐานะที่ไทยจะเป็น ประธานอาเซียนในปีหน้า นอกจากนี้ไทยยังเห็นควรให้เพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารที่มีอยู่แล้ว ให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ออสเตรเลียนั้น มีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด โดยความสัมพันธ์จะครบรอบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานเอเปค โดยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ในด้านที่ทั้งสองมีประโยชน์ร่วมกัน พร้อมยังได้กล่าวเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนใน EEC โดยพร้อมดูแล และอำนวยความสะดวก รวมทั้งขอให้ออสเตรเลียช่วยดูแลชุมชนและนักศึกษาไทยในออสเตรเลียด้วย

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าว เชิญนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่ เหมาะสม หลังจากที่ได้เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการมานานกว่า 20 ปีแล้ว
ด้านนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียกล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำงานร่วมกัน โดยออสเตรเลียพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งออสเตรเลียสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค

ทั้งนี้ ออสเตรเลียยังเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือทวิภาคและพหุภาคีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเห็นควรที่จะ ร่วมมือกันในการพัฒนาแนวคิดอินโด-แปซิฟิก บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

นอกจากนี้ ออสเตรเลีย ยังได้กล่าว ขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุนร่างถ้อยคำในปฏิญญาซิดนีย์และ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย รวมทั้งเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันผ่านช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน