Breaking การเมือง

นายกฯ วอนคนไทยซื้อดอกป๊อบปี้ช่วยทหารผ่านศึก

วันที่ 3 ก.พ.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า ในโอกาสวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันทหารผ่านศึก” ผมขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ได้ระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อ ของทั้งอาสาสมัคร พลเรือน ตำรวจ ทหาร ในอดีต เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งความเป็นชาติ และเกียรติภูมิของประเทศไทย ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งความเสียสละของเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคง สำหรับการปฏิบัติงานปกป้องอธิปไตย ณ พื้นที่เสี่ยงภัย ห่างไกล ทุรกันดาร ตามตะเข็บแนวชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยการแสดงน้ำใจจาก “แนวหลัง” อุดหนุนซื้อ “ดอกป๊อบปี้ – สีแดง” เพื่อนำเงินรายได้ มาสงเคราะห์และเป็นสวัสดิการ ให้กับ “ทหารผ่านศึก” ของไทยด้วย