“อนุพงษ์” จ่อเสนอนายกฯ แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งสภาส่วนท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการโยกย้ายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ของปลัดกระทรวง พร้อมเสนอแก้ไขกฎหมาย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า วันนี้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการโยกย้ายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่ แต่มีจำนวนไม่มาก พร้อมทั้ง มีการเสนอขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. รวมถึง กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า การแก้ไขให้เพิ่มบทบัญญัติการไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกยึดทรัพย์ข้อหาร่ำรวยผิดปกติ เคยต้องคำพิพากษา หรือ เป็นคู่สัญญารัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะหมดสิทธิ์ในการลงเลือกตั้ง ซึ่งหากผู้สมัครรู้ว่า ขาดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1–10 ปี หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีสิทธิ์สั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้

ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยนิยมยังยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยจะวิเคราะห์ประมวลความต้องการของประชาชนให้รอบคอบถี่ถ้วนว่า จะดำเนินการต่อไปอย่างไร ยืนยันว่า จะเปิดให้ทุกส่วนร่วมพิจารณา ทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสม โดยเน้นเรื่องการการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เนื่องจาก ในการลง พื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการต่อประชาชน ขณะเดียวกัน ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ