ด่วน! เด้งอธิบดีปศุสัตว์เข้ากรุ เซ่นวัคซีนพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วให้นายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน

การโยกย้ายดังกล่าว ภายหลังมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังเป็นกระแสสังคม โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และผลปรากฏว่า 3 ข้าราชการระดับอำนวยการชั้นต้น และเชี่ยวชาญพิเศษ เกี่ยวข้องชัดเจนในการเซ็นรับรองวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยไม่มี อย.รับรอง ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนื่องจากเกิดความเสียหาย