การเมือง

เด้ง! “15 นายตำรวจ” แต่งเครื่องแบบ-ทรงผม ผิดระเบียบ ตร.

จากกรณที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 นั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง “บิ๊กแป๊ะ” ออกระเบียบการแต่งกายตำรวจ ชาย – หญิง )

ล่าสุดวันนี้( 4 พ.ค.) พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตํารวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งขาติ(ศปก.ตร.) ได้ออกคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจมาปฏิบัติ ราชการที่ ศปก.ตร. อาคาร1 ขึ้น 20 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน 15 นาย โดยให้ขาดจากต้นสังกัด เพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ตามผู้อํานวยศปก.ตร.มอบหมาย โดยให้รายงานตัวที่ พล.ต.ท.สุรพล พินิจขอบ ผบข์ ประจํา สํานักงานผบ.ตร ในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 10.00 น ดังนี้

1.พ.ต.อ.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

2 พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ รองผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

3.พ.ต.อ.วิเชียร อินเทียน รองผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

4.พ.ต.อ.สีหเดช สระกอบแก้ว ผกก.สภ.นครชัยศรี

5.พ.ต.อ.พร โคตะ ผกก.ฝ่ายอํานวยการ 3 กองบังคับการอํานวยการ ตํารวจท่องเที่ยว

6.พ.ต.อ.ชลินทร์ กฤชกระพัน ผกก.ฝ่ายอํานวยการ 3 กองบังคับการอํานวยการ บช.น.

7.พ.ต.อ.ธีรยุทธ์ ทองสําริ ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

8.พ.ต.ท.ไพรัข์ อยู่พิพัฒน์ รองผกก.สส. สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

9.ร.ต.ท.อนวัช เสริมชีพ รองสว.กลุ่มงานพัฒนาเทคโนลยีและบริหารความถี่ กองตํารวจสื่อสาร

10. ด.ต.ปรีชา อ้อยทอง ผบ.หมู่สืบสวน สภ.ภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี

11.ด.ต.กิตปตา ประไพ ผบ.หมู่ สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

12.ด.ต.สุธา พรามศาสตร์ ผบ.หมู่กองกํากับการสืบสวนสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

13.ส.ต.ท.อาคม ยิ้มศรวล ผบ.หมู่ป้องกันและปราบปราม สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

14.ส.ต.ท.วิวัฒน์ สร้อยคํา ผบ.หมู่ กองกํากับการ3 กองบังคับการตํารวจสันติบาล3

15.ส.ต.ต.ฤทธิเกียรติ ปุยทอง ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

ข่าวแจ้งว่าสําหรับมูลเหตุคําสั่งดังกล่าวมาจาก การแต่งเครื่องแบบ และการไว้ทรงผมของข้าราชการตํารวจที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบตร.ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตํารวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2561 โดยได้มีการสุ่มตรวจพบ จนเป็นที่มาคําสั่งดังกล่าว