การเมือง

“ครม.”ผ่าน! แผนพัฒนาเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง 2 หมื่นล้านบาท

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หลักการแผนพัฒนาเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง “นครชัยบุรินทร์” วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และได้อนุมัติ 40 โครงการเร่งด่วนวงเงิน 1,015 ล้านบาท พัฒนาแหล่งน้ำ เดินหน้าพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ ถนนรองรับสนามกีฬาระดับโลก เชื่อมโยงแหล่งท่องชุมชน

วันนี้(8พ.ค.)พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  “นครชัยบุรินทร์”วงเงินรวม  2 หมื่นล้านบาท และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนงานรัฐบาล แต่ก็ได้อนุมัติโครงการเร่งด่วนตามความจำเป็นในด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กว่า 84 โครงการ งบประมาณกว่า  3,476 ล้านบาท โดยมี 40 โครงการ ที่ให้ดำเนินการเร่งด้วยในปีนี้  วงเงิน 1,015 ล้านบาท อาทิ โครงการแก้มลิง การพัฒนาลุ่มน้ำชี มูล ป่าสัก การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยซัง ส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมตลาดการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนที่เหลืออีก 44 โครงการ ให้ไปใช้งบประมาณปี 2562 – 2564

ด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้สั่งให้ได้สั่งให้ศึกษาผลกระทบ EIA ในการสร้างรันเวย์ของสนามบินบุรีรัมย์ เพิ่มความยาวจาก 1,200 เมตร เพิ่มเป็น 3,000 เมตร  รองรับเครื่องโบอิ้ง 737 ลงพร้อมกัน 2 ลำ ต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารรองรับ 450 คนเดินทางเข้าสนามบินพร้อมกัน ส่วนสนามบินสุรินทร์ ให้ศึกษาความจำเป็นหรืออาจต้องพัฒนาถนนเชื่อมโยงกับสนามบินบุรีรัมย์แทน

ขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวย้ำว่า การที่รัฐบาลลงมาในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ได้ลงมาเพื่อรับคำขอ และรัฐบาลก็ทำการบ้านก่อนมาตลอด เราจะยึดหลักการเหตุผลและความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องตัดสินใจให้รอบคอบว่าจะใช้งบประมาณส่วนใดที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรามีแผนงานของรัฐบาลอยู่แล้ว และให้พื้นที่เสนอความต้องการขึ้นมาสิ่งให้ที่ตรง มีงบประมาณเพียงพอ ก็สามารถทำให้ได้ทันที ส่วนสิ่งใดที่ยังไม่ตรงก็ต้องมีการหารือและปรับ ซึ่งทุกเรื่องจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมและเป็นมติของ ครม. ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อการเมือง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ไม่ได้ทำทุกเรื่องเพื่อการเมือง หรือเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง หรือตนไม่ต้องลงไปได้หรือไม่ ก็ไม่ได้ แม้จะมีแผนงานแล้วก็ตาม แต่ก็อยากเห็นด้วยตาตัวเอง เพราะกลัวข้อมูลจะไม่เพียงพอและในแต่ละพื้นที่ก็ไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้จึงขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มาเพื่อการเมือง การเมืองคือการทำเศรษฐกิจ สร้างสภาวะแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย  การเดินทางมาประชุม ครม. ในครั้งนี้ไม่ใช่ลงมาเพื่ออนุมัติงบประมาณ 10,000-20,000 ล้าน อย่างที่มีการกล่าวอ้าง ขอให้ทุกคนได้ใช้สติปัญญา ใคร่ครวญด้วยไม่ใช่อะไรก็การเมืองทั้งหมด  เพียงแต่ช่วงนี้เป็นการเดินหน้า สู่เรื่องของการเลือกตั้ง หลายคนจึงมองว่าเป็นงานการเมือง การที่รัฐบาลเดินทางมานี้ มุ่งหวังจะไปให้ครบทุกจังหวัด แม้จะเป็นไปไม่ได้ แต่ก็เลือกไปให้ครบทุกกลุ่มจังหวัดก่อน ยืนยันว่ารัฐบาลต้องการไปทุกจังหวัดเพื่อรับฟังความต้องการของประชาชนโดยตรง สอดคล้องกับแผนที่รัฐบาลมีอยู่ในมือและที่ผ่านมาใน 4 จังหวัด 4 ปี รัฐบาลใช้เงินเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำประมาณ 3,000 ล้านบาท และปีนี้เสนอมาอีกพันกว่าล้านก็น่าจะอนุมัติให้ได้ เพราะตรงกับแผนงานของรัฐที่วางไว้และตรงกับความต้องการของประชาชน จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่ว่าลงมาแล้วเขาขออะไรรัฐบาลก็ให้โดยคิดไม่เป็น รัฐบาลมีความตั้งใจดี อยากจะให้ทุกอย่างแต่ต้องดูว่างบประมาณเราเพียงพอหรือไม่ เพราะเราไม่ต้องการเอาเงินอนาคตมาใช้ เพราะจะมีปัญหาในเรื่องหนี้สาธารณะ