การเมือง

นายกฯลงนามเอ็มโอยู เชื่อมโยงส่งเสริม ข้าว กข.43-น้ำนมข้าว

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานลงนามเอ็มโอยู เชื่อมโยงข้าว กข.43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ระบุเป็นการแก้ปัญหาครบวงจร ยั่งยืน ย้ำรัฐบาลไม่ทอดทิ้งใครและหวังว่ารัฐบาลหน้าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การเชื่อมโยงข้าว กข.43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้น ที่ผ่านมาทุกครั้งที่ทำอะไรลงไป มักถูกมองเป็นประเด็นทางการเมือง จึงจำเป็นต้องพูดบ้าง เพราะสิ่งที่ทำวันนี้จะทำให้เกิดการรับรู้ในสังคมว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งใคร

ทุกรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในปัญหาข้าว และหวังว่าการเสริมสร้างผลิตภัณพ์ข้าวใหม่นี้จะมีตลาดรองรับและมีการสำรวจตลาดก่อน ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาข้าวอย่างครบวงจร แม้รัฐบาลไม่ขายข้าวเอง แต่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ควบคุมอย่างครบวงจนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

“ขอฝากประชาชนเป็นห่วงในเนื่องนี้ด้วย และตนไม่ได้พูดเพื่อการเมือง แต่จำเป็นต้องพูดเพราะโดนโจมตีทุกวัน หากอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ต้องหารัฐบาลที่พอใจและแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ครบวงจร และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่การจะทิ้งหรือไม่ทิ้งใครนั้นก็อาจจะนำไปสู่การเมืองที่บอกว่าไม่ดูแลเกษตรกร ยาง ปาล์ม ขออย่าคิดเพียงว่า รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เพราะงบประมาณมาจากภาษีของประชาชน จึงต้องคืนประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งมีหลายคนพยายามบิดเบือนรัฐธรรมนูญโดยไม่สนใจกฎหมายลูก ดังนั้นต้องอธิบายสังคมด้วยไม่เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวาย”

สำหรับการลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดำเนินนโยบายการผลิตและจำหน่ายข้าวคุณภาพ นอกเหนือจากการจำหน่ายข้าวทั่วไป สร้างการรับรู้ในวงกว้างถึงความสำเร็จในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้าว กข.43 อย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรมั่นใจว่ามีตลาดรับซื้อข้าวที่แน่นอน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริโภคข้าว กข.43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวที่ใช้วัตถุดิบของไทยให้กับผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยข้าว กข.43 เป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่ามีค่าการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อย และมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ คาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวพันธุ์อื่น จึงถือเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต  และมีการผลักดันให้มีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว โดยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ ผู้ผลิตแปรรูป เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ที่ซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรในราคานำตลาด โดยมีแผนจะนำออกสู่ตลาดในเร็วๆ นี้