กู้ภาพลักษณ์ทบ.! หลุด หนังสือห้ามถ่ายคลิป “ซ่อมทหาร-ทำร้ายร่างกาย”

วันนี้(14 พ.ค.) สำนักข่าวอิศราเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา กองทัพบก ได้จัดทำหนังสือด่วนมาก ลงนามโดย ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ทำการแทน ผบ.ทบ. ถึงมาตรการเกี่ยวกับการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ดังนี้

1.ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ กำหนดมาตรการควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก โดยวิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ดูแลความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ เสริมด้วยการจัดอาหารเสริม และเกลือแร่ให้เพียงพอ สำหรับการลงทัณฑ์จะต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่กระทรวงกลาโหมกำหนดเท่านั้น ห้ามใช้กำลังทำร้ายร่างกาย และการกลั่นแกล้งอันมีลักษณะเป็นการทำลามกอนาจาร หากมีการกระทำเกิดขึ้น กองทัพบกจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดใด โดยจะดำเนินการด้านกำลังพลถึงขั้นปลดออกจากราชการ และจะดำเนินคดีอาญากับกำลังพลที่เกี่ยวข้อง

2.กำหนดมาตรการ ชี้แจงทำความเข้าใจ ห้ามใช้กำลังพลเผยแพร่ภาพนิ่ง หรือวีดีโอคลิป อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การฝึก การลงทัณฑ์ และการปรับปรุงลักษณะทหารของทหารกองประจำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาด ซึ่งการกระทำดังกล่าว ส่งผลให้กองทัพบกเสื่อมเสียชื่อเสียง ให้ถือว่ากำลังพลที่กระทำการดังกล่าว มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขอบบคุณภาพและข้อมูลจาก : www.isranews.org