การเมือง

มท.1 เชื่อเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปี ก่อนเลือกตั้งระดับประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อหากกฤษฎีการ่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับเสร็จสิ้น จะสามารถวางกรอบการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน ก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศ

มท.1 เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี 62

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเสนอข้อคิดเห็นกว่า 100 ประเด็นว่า ในกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างเร่งทำกฏหมาย จากนั้นจะมีการนำข้อคิดเห็นกฤษฎีกามาประมวล โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่าเมื่อกฎหมายผ่านกฤษฎีกาแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้ไม่มีปัจจัยใดจะสามารถเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมไปถึงการเลือกตั้งระดับประเทศได้ ต้องเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนด ส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศในช่วงต้นปี 2562

 อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อกฎหมายออกก็สามารถใช้เวลาวางกรอบและการเตรียมการได้ภายใน 45 วัน แต่ทั้งหมดอยู่ที่นโยบายว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยจะมีความชัดเจนได้จากนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวไม่กังวลระยะเวลาการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ แต่จะต้องมีช่วงเวลาห่างกันที่พอดีและเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และป้องกันประชาชนสับสน พร้อมกันนี้ยังระบุถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่น ว่าหากเป็นความผิดกฎหมายปกติก็เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการแต่หากโดนมาตรา 44 ก็เป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของข้าราชการประจำสำนักงานปลัดกระทรวงญได้ดำเนินการและส่งเรื่องไปยังสตช. แล้ว