การเมือง

“ประยุทธ์” ห่วงน้ำเเล้งปีนี้

วันที่ 3 มี.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า วันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาต่างๆอย่างเต็มที่ วันนี้ก็เริ่มจะเข้าสถานการณ์ฤดูแล้งอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันระมัดระวังปัญหาภัยแล้งในปีนี้ตั้งแต่ต้น ซึ่งน่าจะไม่รุนแรงเท่ากับหน้าแล้งในปีที่ผ่านมา แต่ก็ประมาทไม่ได้ เรื่องฝนฟ้าคาดเดาได้ยาก  

ปีนี้เราอาจจะพอจะมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคใช้ในการผลิต เพาะปลูกได้พอสมควร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ถือว่ามีมากใช้มากไม่ได้ น้ำนี้ยิ่งมีมากยิ่งต้องใช้น้อย เพราะว่ามันต้องเผื่อแผ่ไปในระยะเวลาอีกยาวนาน กว่าฝนจะมา วันหน้าฝนจะมามากมาน้อย จะเก็บน้ำไว้ได้เท่าไร วันนี้ระบบส่งน้ำก็ยังไม่สมบูรณ์ 
 
รัฐบาลพยายามเต็มที่เพื่อจะให้ระบบส่งน้ำไปถึงผู้ใช้น้ำ วันนี้จะต้องระมัดระวังการใช้น้ำให้ผ่านพ้นฤดูแล้งนี้ไปถึงฤดูแล้งหน้าให้ถึงฤดูฝนหน้า อย่าประมาท ช่วยกันดูแลการใช้น้ำอย่างระมัดระวัง สื่อก็อย่าเอาแต่ภาพที่มันตรงนั้นแห้ง ตรงนี้แห้งมาเลย เดี๋ยวประชาชนก็ตกใจหมด 

 

รัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พยายามจะบริหารจัดการน้ำอยู่ แต่ถ้าถามว่ามันจะเต็มทุกคลองเต็มทุกอ่างกักเก็บน้ำได้หรือไม่  มันขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่มีอยู่ น้ำต้นทุนมีหรือไม่ เราต้องวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม พอเหมาะพอควร ทุกภาคส่วนร่วมกันคนละไม้คนละมือ 

รัฐบาลพยายามเต็มที่ จะเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง ตามงบประมาณที่มีอยู่ ตามระยะเวลาที่มีอยู่ ข้อสำคัญก็คือในเรื่องของการติดตามวิเคราะห์ข้อมูลดินฟ้าอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะประเมินสถานการณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในการเตรียมพร้อมที่จะดูแลหากเกิดปัญหาได้อย่างทันทวงที่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการให้กำลังใจกับพี่น้องชาวใต้ วันนี้ก็อยู่ในขั้นของการฟื้นฟู แล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยในกรณีที่กีดขว้างทางน้ำต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่  เราต้องแก้ไขให้ได้ในปีนี้ ไม่งั้นก็ขว้างอีกก็ท่วมอีก  ก็ต้องอดทน มีอะไรก็บอกกับเจ้าหน้าที่ กับราชการ กับรัฐบาลมาก็จะแก้ไข้ให้