Breaking การเมือง ข่าว

นายกฯ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางสมุนไพร เก็บภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ปท.ได้งบเพิ่ม 1 เเสนล้าน

วันที่ 9 มี.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ว่า ได้พูดคุยกับประชาชนและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้เน้นย้ำว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูปด้านการให้บริการสาธารณสุขที่รัฐบาลขับเคลื่อนตามนโยบาย ซึ่งรัฐบาลขับเคลื่อนมาตลอด 2 ปี ทำให้เกิดโครงการคลินิคหมอครอบครัว กว่า 400 ทีม และจนถึงปี 2569 ก็คาดว่าจะมีทีมคลินิคหมอครอบครัวอีก 6,500 ทีม เพื่อดูแลสาธารณสุขให้ทั่วถึง
   
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  นอกจากนี้จ.ปราจีนบุรี ยังมีศักยภาพด้านแพทย์แผนโบราณและการผลิตยาสมนุไพร ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในการต่อยอดทั้งในส่วนของการผลิต การแปรรูป การตลาด และได้ฝากรัฐมนตรีสาธารณสุขเร่งรัดเรื่องของการรับรองมาตรฐานที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งออกสมุนไพรไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับรายได้ให้กับประชาชน โดยการพัฒนานั้น ต้องมีการวางแผนและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในระยะ 1 ปี และจะต้องให้มีความชัดเจนในช่วง 5 ปีแรก

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จะกำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดนำร่องให้กับอีก 3 จังหวัดในแต่ละภูมิภาค คือ เชียงราย สกลนคร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งการพัฒนาจะต้องเชื่อมโยงและคำนึงถึงความต้องการและปริมาณการผลิต ทั้งนี้การแก้ปัญหา และการพัฒนาในขณะนี้จะสำเร็จได้จะต้องไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นอีก ต้องให้ประเทศได้เดินหน้าการปฏิรูป และไม่ควรมองเฉพาะรายได้ แต่ควรให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ของชาติ ทั้งเรื่องของรอยยิ้ม ความนุ่มนวล กิริยามารยาท ศีลธรรม คุณธรรม และการเป็นสังคมจริยธรรม
  


นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงงบประมาณของประเทศว่า ประเทศไทยอยู่ด้วยระบบทุนนิยมเสรี ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศ และมีภาษีจากข้าราชการ ที่มีการเสียภาษีเต็มจำนวนทั้งหมด ขณะที่ประชาชนจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) ซึ่งยังอยู่ที่ร้อยละ 7 มาหลายปี แต่หากเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 จะทำให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นกว่า1แสนล้านบาท

“อยากขอร้องว่าจะมีการเสียสละได้หรือไม่ เพราะทำให้งบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อเอางบประมาณดังกล่าวไปทำในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง ขณะเดียวกันราคาสินค้าไม่ควรปรับเพิ่มขึ้นมากนัก ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ตูดขาด เพราะเดินด้วยความระมัดระวังและมีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอด สามารถบริหารจัดการได้ เงินกู้ต่างๆ อยู่ในกรอบทั้งหมด และหนี้สาธารณะลดลง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่กำลังลงทุนจะเกิดมูลค่าและรายได้ในปีหน้าและปีต่อไป ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ หลายอย่างรัฐบาลไม่สามารถทำเร็วมากได้ เพราะยังติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย ขออย่าทำอะไรตามใจมากนัก