กมธ.ชงปรับลดงบประมาณปี62 จำนวน 1.7หมื่นล้านบาท – ก.คมนาคมโดนมากสุด

พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาเนื้อหา ว่า ล่าสุดมียอดปรับลดงบประมาณ เบื้องต้น จำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท ใน 19 กระทรวง โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณจำนวนมากที่สุด คือ กระทรวงคมนาคม ถูกลดงบประมาณ 4,000 ล้านบาท รองลงมา คือ กระทรวงศึกษาธิการ  ปรับลดงบประมาณ 1,800 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงกลาโหม มียอดปรับลดงบประมาณ จำนวน 790 ล้านบาท ทั้งนี้รายการดังกล่าวยังเป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นและยังรอการพิจารณาในขั้นแปรญัตติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณอีกครั้งช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้

พล.อ.ชาตอุดม กล่าวด้วยว่าสำหรับตารางการทำงานของ กมธ.ฯ นั้น กำหนดว่าจะส่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2562 เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. วาระสอง และวาระสาม ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้  โดยช่วงเวลาจากวันนี้ จะเป็นการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่จะพิจารณารายการของส่วนรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับงบประมาณ และยังมีขั้นตอนการแปรญัตติเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ที่กำหนดวันพิจารณา คือ วันที่ 14 สิงหาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการแถลงข่าวดังกล่าว ทางกมธ.ฯ ไม่อนุญาตให้เปิดเผยรายการการปรับลด หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ พล.อ.ชาตอุดม ระบุว่ายังมีรายการที่ต้องปรับเปลี่ยนและจะนำรายการโดยละเอียดเปิดเผยภายหลังจากนี้.