รับฟ้อง “วัฒนา กี้ร์ เสี่ยเปี๋ยง” โกงบ้านเอื้ออาทร

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลงตราประทับรับฟ้องคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร วัฒนา เมืองสุข,อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง,เสี่ยเปี๋ยง พร้อมเตรียมนัดพิจารณาคดีครั้งแรก เพื่อสอบคำให้การจำเลย

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ นัดฟังคำสั่งคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมพวก รวม 9 ราย ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และ 157 ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และเป็น ผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91 โดยองค์คณะพิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 จึงให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไป

 ขณะเดียวกันศาลยังได้นัดฟังคำสั่งคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรอีกสำนวน ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และพวกรวม 5 ราย ในกรณีเป็นผู้สนับสนุนนายวัฒนา และ จำเลยที่เหลือ และสนับสนุนนายมานะ วงศ์พิวัฒน์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86, 91 ซึ่งศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้เช่นเดียวกัน โดยทั้งสองคดีศาลจะได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลยต่อไป ซึ่งวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก จำเลยทั้ง 2 สำนวนจะต้องเดินทางมาศาลแสดงตัวต่อหน้าศาล เพื่อสอบคำให้การว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธต่อไป