การเมือง

“ศรีสุวรรณ” อัดกลับ! “บิ๊กตู่” NGOs คือก้างขวางคอไม่ใช่จระเข้ขวางคลอง

วันที่ 25 มี.ค.60 นาย นายศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอเรียกร้องให้นายกฯหยุดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ NGOs จระเข้ขวางคลอง โดยอ้างถึงการกล่าวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรีในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่มีเนื้อหาตำหนิเอ็นจีโอว่าเป็นอุปสรรคขวางการพัฒนา ทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองว่า  

"คำพูดและพฤติกรรมดังกล่าวของฯพณฯนายกรัฐมนตรีไม่ได้สะท้อนว่าเป็นคำพูดของนักปฏิรูปที่เข้ามาเพื่อพัฒนากิจการบ้านเมือง แต่เป็นคำพูดที่ไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองในอดีตที่ท่านยึดอำนาจเขามา ที่มักดูถูกเหยียดหยามเอ็น.จี.โอ.ว่าขัดขวางการพัฒนา หรืออาจเป็นเพราะเอ็น.จี.โอ.ชอบเป็นก้างขวางคอของคนที่กำลังจะกลืนกินประเทศ ผ่านการใช้กฎหมายหรือใช้อำนาจ โดยใช้นโยบายเมกกะโปรเจคสารพัดโครงการ เพื่อกินส่วนต่างหรือรับเงินใต้โต๊ะ เป็นการคอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง จนภาคประชาชนรังเกียจนักการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่มีเอ็น.จี.โอ.และภาคประชาชนคอยทักท้วง จนเกิดกรณีพิพาททางการเมืองจนเปิดโอกาสให้ท่านเข้ามายึดอำนาจ ล้มเลิกรัฐธรรมนูญ จนบ้านเมืองมีสภาพเช่นนี้ ไม่ดีหรอกหรือ ?"

 

"การที่ท่านชอบอ้างให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายนั้นการออกกฎหมายโดยอ้างมาตรา 44 เพื่อจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดมานั้น ท่านได้ประเมินหรือไม่ว่าประสพผลสำเร็จ หรือถอยหลังเข้าคลองหรือไม่อย่างไร ในขณะที่บ้านเมืองก็มีกฎหมายที่บังคับใช้ได้โดยปกติอยู่แล้ว การออกคำสั่งเพื่อให้กลายเป็นกฎหมายของท่านผ่านความเห็นชอบของตัวแทนพี่น้องประชาชนอย่างไรคำสั่งที่เป็นกฎหมายหลายฉบับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนโดยชัดแจ้ง เช่นคำสั่งที่ 9/2559 ที่ให้มีการลัดขั้นตอนไม่ต้องรอให้ EIA ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของ คชก.แต่กลับให้สามารถเอกชนประมูลโครงการไปก่อนได้เลยท่านว่าเป็นคำสั่งที่ชอบธรรมอย่างไรหลายโครงการของรัฐบาลตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นบทเรียนที่สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนมาโดยตลอด แล้วท่านจะอ้างขอให้ประชาชน “เสียสละ” ไปเพื่อประโยชน์ของใคร เช่นโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด เกิดนิคมมาบตาพุด เกิดท่าเรือแหลมฉบังเกิดนิคมขึ้นราวดอกเห็ดในภาคตะวันออก แต่ทำไมชาวบ้านเขาอมทุกข์

เจ็บป่วยกันถ้วนหน้า พวกเขาอยู่ดีมีสุขกันอย่างไร กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ชาวบ้านล้มตายไปเป็นจำนวนมากเพราะมลพิษ SO2 ท่านดูแลแก้ไขเขาดีแล้วอย่างไร โครงการเหมืองทองคำของเอกชนประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่าความเสียหายต่อทรัพยากรและความเจ็บป่วยของประชาชนอย่างไร ทำไมโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินอยุธยาจึงกล้าปล่อยมลพิษเต็มแม่น้ำป่าสัก โครงการท่าเรือและแลนด์บริดจ์ปากบารากระทบวิถีชีวิตชุมชนแล้วใครได้ประโยชน์ โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้อำนาจยึดครองที่ดินทำกินของชาวบ้านมาแล้วจะให้ชาวบ้านเขาไปทำอะไรกิน โครงการทวงคืนผืนป่าที่ไปตัดต้นยางพาราของคนยากคนจนแล้วจะได้ผืนป่าคืนมาอย่างไร โครงการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศจะช่วยลดโลกร้อนตามปฏิญญาปารีสอย่างไร โครงการมอเตอร์เวย์ที่เวนคืนที่ดินของชาวบ้านในราคาถูกแสนถูกคนจนได้ประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์นายทุนกันแน่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่นิยมใช้กันในยุค 1.0 จะนำมาเทียบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ฯลฯ

 

โครงการของรัฐเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับชาวบ้านมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแม้ท่านจะเข้ามาบริหารประเทศ โดยอ้างเพื่อสร้างประเทศใหม่ให้มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเริ่มแรกหลายคนอาจยินดีปรีดานั้นแต่ทำไมขณะนี้ประชาชนคนยาก คนจน คนตัวเล็ก ตัวน้อย ยังยากจนอยู่อีก

คำร้องที่ชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์รับร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลเป็นแสน ๆเรื่อง ท่านได้อ่าน ได้พิจารณาด้วยตาของท่านเองหรือไม่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศทำงานได้สำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรทำไมยิ่งท่านอยู่นานทำไมปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนยังไม่ลดลง ฯลฯเรื่องเหล่านี้เมื่อชาวบ้านไร้ที่พึงเขาจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเอ็น.จี.โอ. ให้ช่วยเหลือ ท่านคิดว่าเอ็น.จี.โอ.ไม่รักประเทศชาติ หรือ ? อย่าสงวนความรักชาติไว้ที่ท่านหรือพวกท่านคนเดียวกลุ่มเดียวครับ พวกเราก็รักชาติ รักแผ่นดิน เกลียดพวกคอร์รัปชั่น เกลียดพวกใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เกลียดพวกละเลยการปฏิบัติหน้าที่เกลียดพวกปฏิบัติหน้าที่ในทางละเมิดด้วยกันทั้งสิ้น ขอร้องเถอะครับท่าน “อย่าเอาดีเข้าตัว/เอาชั่วให้ NGOs”เลยครับ ไม่เช่นนั้นคำว่า “ปรองดอง” ไม่เกิดแน่ครับ"