การเมือง

“บิ๊กฉัตร” ปัดไม่รู้ข่าวปรับ ครม. อนาคตการเมืองคือทำวันนี้ให้ดีที่สุด

รองนายกรัฐมนตรี ไม่ทราบกระแสข่าวปรับครม. โบ้ยให้ถามนายกรัฐมนตรีเอง เพราะให้คำตอบดีที่สุด ชี้อนาคตทางการเมือง ของตนเองคือทำวันนี้ให้ดีที่สุด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี ระบุว่าไม่ทราบและเรื่องนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรี จะรู้ดีที่สุด หากไปถามใครก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัว แต่หากเป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะให้คำตอบให้ดีที่สุด ส่วนอนาคตทางการเมืองของประเทศ ยืดหลักว่า ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด และเตรียมการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำ หรือ การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย