การเมือง

สมาชิก สนช. “พล.ร.อ.ยุทธนา” ถึงแก่อนิจกรรม โรคมะเร็งตับ

พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม สมาชิกสนช. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ ส่งผลให้เหลือสมาชิก สนช. จำนวน 241 คน

พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม สมาชิก สนช. ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งตับ ทำให้ขณะนี้เหลือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. จำนวน 241 คน

ทั้งนี้ได้กำหนดพิธี  รดน้ำศพ  ณ  ศาลา  1  วัดเครือวัลย์วรวิหาร   ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ในเวลา 16.00 น. และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 17.00 น.