กกต.สรุป 476 องค์กร ลงทะเบียนขอเสนอชื่อ ส.ว.

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แถลงสรุปยอดองค์กรที่ยื่นคำขอสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลลงสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ว่า มีองค์กรทั้งหมด 476 องค์กรจากทั่วประเทศ อาทิ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 51 องค์กร กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 องค์กร กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 87 องค์กร กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 79 องค์กร เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้ กกต. แต่ละจังหวัด จะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ 5 วัน และจะประกาศผลการลงทะเบียนองค์กรภายใน 20 วัน นับจากวันปิดรับสมัคร คือเมื่อวานนี้ ส่วนการพิจาณาคำร้องคัดค้านขององค์กร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

 สำหรับจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 115 องค์กร สระแก้ว 52 องค์กร นนทบุรี 18 องค์กร นครราชสีมา 14 องค์กร ราชบุรี 14 องค์กร และสมุทรปราการ 14 องค์กร และมี 6 จังหวัดที่ไม่มีการลงทะเบียนองค์กร ได้แก่ บึงกาฬ แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย สตูล และอุทัยธานี แต่ถึงแม้ไม่องค์กรส่ง ก็ยังสามารถสมัครด้วยตนเองได้