การเมือง

กกต. รับจดทะเบียนพรรคพลังประชารัฐแล้ว

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผยว่า กกต. มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 4 พรรค หลังตรวจสอบแล้วว่าคำขอจดทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ยื่นมานั้นถูกต้องครบถ้วน

 ซึ่งประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ ที่มีนายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่มีนายสุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นหัวหน้าพรรค พรรคประชานิยม ที่มี พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ เป็นหัวหน้าพรรค และพรรคไทยรุ่งเรือง ที่มีนาย ฉัตรชัย แนวพญา เป็นหัวหน้าพรรค

 ล่าสุด มีพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการอยู่รวมแล้ว 90 พรรคการเมือง เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใหม่ 25 พรรค และพรรคการเมืองเดิม 65 พรรค โดยมีพรรคที่ยื่นขอจดตั้ง และอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองอีก 31 พรรค