การเมือง

นิด้าโพล เผย ประชาชนสับสน วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งใหม่

นิด้าโพลล เผย ผลสำรวจ ประชาชนร้อยละ 77 ไม่รู้ว่า เลือกตั้งครั้งหน้ากาบัตรกี่ใบ ขณะที่ร้อยละ 95 ยืนยัน 24 ก.พ. ไปเลือกตั้งแน่นอน

นิด้าโพล เผย ประชาชนสับสน วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562 ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,261 ตัวอย่าง

เมื่อถามเกี่ยวกับการ “กาบัตรลงคะแนน” คนละกี่ใบ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.80 ระบุว่า ไม่ทราบ ว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” คนละกี่ใบ และร้อยละ 22.20 ระบุว่า ทราบ ว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” เพียง 1 ใบ

การรับทราบเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรค พบว่า มีเพียง ร้อยละ 17.21 ที่ระบุว่า ทราบ ว่าหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคจะเป็น “ต่างเขตเลือกตั้ง ต่างหมายเลข”

สำหรับช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.51 ระบุว่า ไม่ทราบเวลา รองลงมา ร้อยละ 20.30 ระบุว่า ทราบ เป็นช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น.

เมื่อถามถึงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 62 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.80 ระบุว่า ไปแน่นอน  รองลงมา ร้อยละ 2.22 ระบุว่า ไม่ไปแน่นอน เพราะ เลือกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามผู้ที่จะไปเลือกตั้ง ว่าจะเลือกผู้สมัค  เลือกพรรค เลือกว่าที่นายกรัฐมนตรีที่พรรคสนับสนุน  หรือเลือกนโยบายพรรค ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.02 ระบุว่า เลือกจากนโยบายพรรค