นายกฯ เชื่อเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายกรัฐมนตรี เชื่อว่า จะมีการเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมขอทุกคนช่วยทำให้ประเทศสงบ

นายกฯ เชื่อเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงพระราชพิธีสำคัญของประเทศ ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนรัชกาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับครองราชย์ จึงต้องมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระราชพิธีดังกล่าวมี 2 ช่วง

คือช่วงแรก เป็นการดำเนินการของรัฐบาลในการเตรียมงานเพื่อเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีฯ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รัฐบาลไม่สามารถกำหนดเองได้ ดังนั้นในช่วงนี้จะต้องดูเรื่องของการเดินหน้าประเทศ การเลือกตั้ง ซึ่งต้องทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยในช่วงที่ 2 รัฐบาลต้องเตรียมน้ำ เตรียมดินในทุกจังหวัด และต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากมีพิธีมากกว่า 10 อย่าง ซึ่งในการเตรียมการเรื่องดังกล่าวจะต้องเตรียมความพร้อมทุกจังหวัดทั้งหมดคือความสงบเรียบร่มเย็นของประเทศ ที่เรียกว่าเป็นจารีตประเพณี ดังนั้นขอให้รอห้วงเวลาที่ทรงโปรดเกล้าฯ ลงมา และจะต้องดูพิจารณาหากเป็นช่วงเดียวกับที่มีการเลือกตั้ง คิดว่าคงไม่นาน และหากเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับการเลือกตั้งก็ต้องดูว่าจะทำอย่างไร หากเวลาเป็นช่วงเดียวกันจะทำให้บ้านเมืองสงบอย่างไร จะช่วยกันได้หรือไม่ ซึ่งส่วนตัวคาดว่าจะมีการเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีสำคัญ