กกต. รอ “พปชร.” แจงเลี้ยงระดมทุน ภายใน 30 วัน

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐพร้อมคืนเงินบริจารงานจัดโต๊ะจีนระดมทุนหากพบว่าบริษัทหรือบุคคลใดก็ตาม ผิดคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดหรือมีข้อขัดแย้งว่า ต้องดูข้อกฎหมายในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับการระดมทุนก่อน ดังนั้นกกต.จะวินิจฉัยอะไรตอนนี้ไม่ได้ และต้องรอดูคำชี้แจงของพรรคพปชร.ก่อน เพราะกฎหมายต้องชี้แจงให้นายทะเบียนพรรคและประชาชนทราบ ภายใน 30 วัน เนื่องจากกฎหมายต้องการให้พรรคการเมืองมีความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งต้องพิจารณาถึงรายงานและการร้องเรียนควบคู่กันไปด้วย ส่วนกรณีที่กระแสข่าวว่ามีหน่วยงานของรัฐร่วมโต๊ะจีนระดมทุนนั้น ต้องพิจารณาที่ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน จึงตอบไม่ได้ว่าจะมีความผิดหรือไม่ ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบจะต้องเป็นความลับ และเปิดเผยไม่ได้จนกว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้น

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองเสนอให้แก้ไขให้บัตรเลือกตั้งใช้แบบเบอร์เดียวทั่วประเทศว่า กกต.ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเสร็จก่อนพ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งประกาศใช้ ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ การกำหนดสถานที่ หรือที่ปิดประกาศแผ่นป้ายโฆษณาการเลือกตั้ง ขณะนี้กำลังพิจารณา และต้องรอระเบียบของกกต.