เปิดใจ "อิทธิพร บุญประคอง" กกต. กับการเลือกตั้งครั้งประศาสตร์ [คลิป]

29 ธ.ค. 2018 เวลา 2:27 น.

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ภายใต้กรอบกติกาที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก กกต.มีความพร้อมอย่างไร..

เปิดใจ "อิทธิพร" บุญประคอง"กกต. กับการเลือกตั้งครั้งประศาสตร์

เปิดใจ ประธาน กกต. คุณอิทธิพร บุญประคอง บอก "ผมไม่ตื้นเต้นกับวันใกล้การเลือกตั้ง และ ผมต้องคิดเตรียมว่าจะทำอะไรที่จะให้ครบถ้วนทันเวลากับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง" และการประชุมเลือกตั้งเกือบทั้งหมดมีความพร้อมแล้ว เหลือส่วนที่เป็นร่างระเบียนบางฉบับก็กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณา โดยเราหาลือกับทุกฝ่าย ทุกเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กกต. เราได้ใช้อำนาจอย่างเป็นกลาง ถูกต้องตามกฏหมาย ประเด็นการหาเสียงผ่านโลกโซเซียวโลกออนไลน์ กกต.ต้องวางกรอบ เพราะ ช่วงนี้อยู่การพิจารณาร่างระเบียนรวมไปถึงการร่างระเบียนการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามทางด้านหาเสียงด้านออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงผู้สื่อข่าวด้วย การกระทำใดที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ก็จะถือว่าผิดต่อกฏหมายในภาพรวม