ดุสิตโพล เผย ประชาชน อยากให้พรรคการเมืองแก้ปัญหาความยากจน

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนมากที่สุด

ดุสิตโพล เผย ปชช.อยากให้พรรคการเมืองแก้ปัญหาความยากจน

สวนดุสิตโพล ทำการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จากกลุ่มตัวอย่าง 2,131 คน เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ว่า เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชนมากที่สุด พบว่าอันดับ 1 คือ นโยบายแก้ปัญหาความยากจน ขึ้นเงินเดือน และเพิ่มค่าแรง 40.12% รองลงมาคือ กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้า ,การส่งออกและอุตสาหกรรม 33.35% ,ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 26.71% ,ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 23.23% ,ลดค่าครองชีพ 18.98% และสุดท้าย ลงทุนด้านการคมนาคม การขนส่ง แก้ปัญหาจราจร 7.66%

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน