รมว.เกษตรฯ ยืนยันกฎหมายไม่เปิดช่องเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ต่อกรณีพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายเปลี่ยนที่ดิน สปก. ให้เป็นโฉนด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ต่อกรณีพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายเปลี่ยนที่ดินสปก. ให้เป็นโฉนด โดยยืนยันว่าหลักสำคัญของที่สปก. คือ การจัดสรรที่ดินเพื่อให้เกษตรกรทำกิน ไม่สามารถจ่ายโอนได้ หากจะดำเนินนโยบายเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนด ต้องเริ่มจากการแก้ไขกฎหมายก่อน