กกต.ฟัน 4 รมต.ถือครองหุ้นขัดกฎหมาย ส่งศาล รธน.ฟันต่อ

กกต.มีมติ ส่งเรื่องการถือครองหุ้นสัมปทานของ 4 รัฐมนตรี ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นจากตำแหน่ง หลังตรวจพบข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญจริง

4 รมต.ถือครองหุ้นขัดกฎหมาย ส่งให้ศาลฟันต่อ

ผลการประชุมลับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการไต่สวน กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทยร้องขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรี 4 ราย คือ

  • หม่อมราชวงศ์ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ว่า ถือครองหุ้นสัมปทานของรัฐเข้าข่ายกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ มาตรา 186 ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(2) มาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5 ) หรือไม่

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นว่าการถือครองหุ้นของทั้ง 4 รัฐมนตรีเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง เห็นควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 และขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักงานกกต.ดำเนินการยกร่างคำร้อง ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาและประธานกกต.ลงนามเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ