“บิ๊กตู่” งัด “ม.44” คืนตำแหน่ง “สุนทร รัตนากร” กลับมานั่งนายก อบจ.กำแพงเพชร

ที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเช้าของวันนี้จนถึงบ่าย มีข้าราชการระดับสูงหลายคน ได้เดินทางมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
หลังกลับมานั่งเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (อบจ.) ประกอบไปด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และช่วงบ่าย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายองอาจ สังคหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส. กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร บริษัทห้างร้าน ผู้จัดการตลาดศูนย์การค้า ร่วมแสดงความยินดี

หากย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือให้บุคคลกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิม โดยส่งหนังสือไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ้างถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 43/2559 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 พร้อมสำเนาคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 43/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ให้นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราว พร้อมนายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการแล้ว)

ทั้งนี้ ในคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องให้บุคคลกลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมระบุว่า บัดนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังกล่าว ได้ถูกศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องแล้ว

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กลับไปดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม โดยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพี่ชาย ของนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยในปัจจุบัน เป็นแกนนำอดีต ส.ส.ของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ