โพลเผย วัยรุ่นร้อยละ 61 ตัดสินใจเลือก ส.ส. ตามคนในครอบครัว

เยาวชน วัยรุ่น ที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ต่างตื่นเต้นที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดบเหตุผลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจคือเลือกตามสมาชิกในครอบครัว

นายศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ “พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของเยาวชนที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.02 ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก

ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง

  • ร้อยละ 38.98 ระบุว่าไม่รู้สึกตื่นเต้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็น
  • ร้อยละ 60.74 ยอมรับว่า ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้
  • ร้อยละ 39.26 ระบุว่าตัดสินใจแล้ว

ที่น่าสนใจกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็น

  • ร้อยละ 70.29 ยอมรับว่าตนเองไม่เข้าใจระบบการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • ร้อยละ 29.71 ระบุว่าตนเองเข้าใจ

ส่วนเหตุผลสำคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือเลือกตามสมาชิกในครอบครัว  รองลงมาระบุว่า เลือกตามเพื่อนฝูง  คนรู้จัก เลือกจากคุณสมบัติ  พฤติกรรมของตัวผู้สมัคร

  • ร้อยละ 7.38 ระบุว่าเลือกจากนโยบายของพรรค ผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีและคุณสมบัติ พฤติกรรมของผู้บริหาร สมาชิกพรรคตามลำดับ