การเมือง วิดีโอ

เลือกตั้ง 62 : ศรีสุวรรณ เตรียมยื่น กกต.เสนอศาล รธน.ยุบพรรค ทษช. 11 ก.พ.

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ กรณีเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี

ในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะเดินทางไปยื่นคำร้อง ให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วินิจฉัย พิจารณาการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ ว่าขัดต่อกฎหมาย และ ระเบียบการหาเสียงของ กกต. ข้อ 17 อันเข้าข่ายองค์ประกอบมาตา 92(2) ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ เพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อไป

กรณี ที่พรรคไทยรักษาชาติ เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรี หรือ บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ก่อให้เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทย และ ก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่ประชาชนทั่วไป ด้วยคำถามใหญ่ที่ว่า “การเสนอชื่อทูลกระหม่อมฯ” ซึ่งเป็นพระบรมจักรีวงศ์สามารถทำได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่ ซึ่งทางพรรคไทยรักษาชาติยืนยันว่าทำได้และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดห้ามไว้ และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 89 ทุกประการ

ขณะที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ว่า มิให้ “ทูลกระหม่อมหญิง” ลงเล่นการเมือง เนื่องจากเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขัดรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น จึงเห็นว่าการเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ โดยพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการเสนอผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 13 วรรคสอง ประกอบมาตรา 14(2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน