การเมือง

สนช.ผ่าน ก.ม.จราจรฯ ตัดแต้มคนทำผิดกฎ แต้มหมดยึดใบขับขี่

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านร่างกฎหมายจราจร เพิ่มเกณฑ์ตัดแต้ม ให้อำนาจเจ้าหน้าที่หากพบเมาแล้วขับ ระงับใช้รถได้ชั่วคราว

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก ที่มี พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในวาระสองและสาม ด้วยมติ 138 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ทั้งนี้ สนช.ได้อภิปรายซักถามกรณีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดประเด็นตัดคะแนนความประพฤติของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎจราจร รวมถึงการเพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่อาจละเมิดสิทธิประชาน

โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องออกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนผู้ขับขี่ เบื้องต้น ร่างข้อกำหนดระบุให้ผู้ขับขี่มีคะแนน 12 คะแนน ขณะที่อัตราการตัดคะแนนนั้น จะมีหลักเกณ์ฑ เช่น ฝ่าไฟแดง ตัด 1 คะแนน ไม่หลีกทางรถพยาบาลฉุกเฉิน ตัด 3 คะแนน เป็นต้น กรณีที่คะแนนถูกตัดทั้งหมดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ กรณีอยากได้แต้มคืนต้องเข้ารับการอบรมที่ต้องมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ก่อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะออกข้อกำหนดจะจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน

ขณะที่ประเด็นการระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้นั้น เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดใบขับขี่ลักษณะดังกล่าวได้ ดังนั้นกรณีที่พบผู้ขับขี่รถมีอาการมึนเมาและมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ทาง หรือประชาชน ร่างกฎหมายจึงเขียนให้สิทธิเจ้าหน้าที่ระงับการใช้รถบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นการชั่วคราว และกรณีที่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงพ้นจากภาวะที่จะก่ออันตราย เจ้าหน้าที่สามารถปล่อยให้ใช้รถต่อไป