Breaking การเมือง

“ทหารจีน” พร้อมร่วมมือ “ทหารไทย” ทุกมิติ!

ประธานกรมเสนาธิการร่วมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการทหารกับไทยในทุกมิติ

วันที่ 30 พ.ค. 60 — เวลา 15.30 น. พล.อ.ฝาง เฟิงฮุย ประธานกรมเสนาธิการร่วม คณะกรรมาธิการทหารกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับประธานกรมเสนาธิการร่วมฯ ในโอกาสเยือนไทยในฐานะแขกของกองทัพไทย เชื่อมั่นว่า ทั้ง 2 ประเทศจะมีช่องทางในการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน ทั้งในระดับสูงและกองทัพอย่างดีในอนาคตต่อไป

ขณะที่ ประธานกรมเสนาธิการร่วมฯ แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าพบและแสดงความชื่นชมการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในทุกด้าน พร้อมกล่าวว่า ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อ เฉียง ได้ฝากความระลึกถึงมายังนายกรัฐมนตรีด้วย

โดยทั้ง 2 ฝ่าย ยืนยัน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางการทูตของ 2 ประเทศจะครบรอบ 42 ปี ในปีนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันไทยและจีนกำลังเดินหน้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ส่วนในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารนั้น ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องว่า จีนและไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับสูง ระดับผู้นำ และระดับกองทัพ โดยความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและจีนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือทางการทหารจะพัฒนาต่อไปทุกมิติ ได้แก่ ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การฝึก การต่อต้านการก่อการร้าย และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน