ทบ. ยืนยัน พลทหาร เหยียบกับระเบิดมีสิทธิปูนบำเหน็จ เลื่อนขั้น - ยศ

14 มี.ค. 2562 เวลา 3:33 น.

กองทัพบกแจงข่าวคาดเคลื่อน เผยพลทหารพัชรพงษ์ฯมีสิทธิได้ปูนบำเหน็จพิเศษ เลื่อนขั้น-ยศ ตามระเบียบ

กองทัพบกเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีทหารกองประจำการ เมื่อปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนได้รับอันตรายจนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงได้รับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตาม “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จ พิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559”

สำหรับกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ หาลาภ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ร้อย.ร.112 ที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด ยืนยันก็จะได้รับสิทธิตามระเบียบดังกล่าวเช่นกัน โดยในเบื้องต้นเมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาปลดพิการทุพพลภาพแล้ว จะได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษฯเลื่อนชั้นเงินเดือน รวมทั้งได้รับการเสนอแต่งตั้งชั้นยศ ส่วนจะได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษและแต่งตั้งยศเป็นชั้นใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กองทัพบกจะให้การดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในทุกด้านอย่างดีที่สุด