การเมือง ข่าว

เลือกตั้ง 62 : ส.ส.อาเซียนร่อนแถลงการณ์ ชาวไทยต้องกำหนดอนาคตทางการเมืองของตนเอง [คลิป]

บรรดาส.ส.ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลทหารของไทยยกเลิกข้อจำกัดในด้านเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นอิสระและเป็นธรรม

แถลงการณ์ที่ว่านี้ ลงนามโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 52 คนจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์ เลสเต โดยในจำนวนนี้ 24 คน เป็นกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน

แถลงการณ์ระบุว่า มีความยินดีที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้ง และขอเรียกร้องให้รัฐบาลทหารของไทย และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ทำให้แน่ใจว่าการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรมโดยยกเลิกข้อจำกัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกทั้งหมด รวมถึงต้องการให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้รับข้อมูลที่รอบด้านและครบถ้วนประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่แท้จริง จึงขอเรียกร้องทางการไทย ยกเลิกข้อจำกัดใดๆที่ไม่เหมาะสมต่อเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อให้พรรคการเมืองได้หาเสียงโดยปราศจากการขัดขวางและครอบงำ

แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้ทางการไทยอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งได้ และปล่อยให้ชาวไทยได้กำหนดอนาคตทางการเมืองของตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงของทหาร เพราะหลายประเทศภูมิภาคได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการที่ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมือง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกจากนี้ ปีนี้ประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน จึงมีความสำคัญมากที่ไทยจะวางตัวเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในเรื่องการเคารพประชาธิป ไตยและสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน