Breaking การเมือง

เจ้าอาวาสวัดชลฯ ให้พร “บิ๊กป้อม” หายป่วย บอกชาติรอให้กลับมาดูแลบ้านเมือง

เจ้าอาวาส วัดชลฯ ให้พร “บิ๊กป้อม”​ หายป่วยเป็นปกติ บอกชาติกำลังรอคอยให้กลับมาทำงานดูแลบ้านเมือง

วันที่ 1 มิ.ย. 60 — พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นพิเศษยิ่งที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ทราบข่าวว่าท่านป่วย ตอนแรกก็เป็นห่วง การป่วยนั่นถือเป็นเรื่องของร่างกายที่เกิดเมื่อไรก็ได้ แต่เมื่อได้ติดตามข่าวทุกวันก็รู้ว่า ท่านฟื้นตัวได้เร็ว เพราะประเทศชาติกำลังรอคอยท่านอยู่ โดยเฉพาะท่านที่มีใจมั่นคงอยู่ในเรื่องของการดูแลชาติบ้านเมือง ทั้งในงานของชาติ ศาสนา และในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ การที่ท่านมีธุระเป็นพันธกิจสำคัญนี้ ท่านจึงเมตตาต่อเจ้านาคและญาติโยมทั้งหลาย มาแสดงให้เห็นว่า สิ่งสำคัญที่พวกเราต้องรักษาไว้เท่าชีวิต คือ การรักษาศีลธรรมและศาสนา

“อาตมาเชื่อเหลือเกินว่า บุญจากบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ ขอให้มีส่วนอุปถัมภ์ท่าน ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บใด ก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นมารับการอนุโมทนา ให้ท่านได้ทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่กำลังรอคอยการใช้ความรู้ ความสามารถจากท่าน และคณะของท่านผู้เกี่ยวข้องในประเทศ อาตมา และคณะสงฆ์ขออนุโมทนาที่ท่านมาเป็นผู้ปลูกดวงใจขึ้นในหัวใจของพวกเราทุกดวง ขออนุโมทนาบุญ ขอบุญนี้อุปถัมภ์คุ้มครองให้สุขภาพของท่านกลับสู่ความเป็นปกติโดยพลัน และขอให้บ้านเมืองที่อาศัยอยู่นั้นกลับสู่คำว่า ร่มเย็นเป็นสุข เพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องเราเป่าไทยทั้งหลาย ขอให้โลกใบนี้จงสันติด้วยความเมตตา ความเสียสละ ความรับผิดชอบ จึงขอให้ทุกท่านอนุโมทนาเพิ่มบารมีธรรม ให้ท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาพาประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุข”