การเมือง ข่าว

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 7 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้กับ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ความว่า

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

2. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน