การเมือง

โฆษกเพื่อไทย หวั่นตั้งรัฐบาลยืดเยื้อฉุดเศรษฐกิจ กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน

โฆษกพรรคเพื่อไทยเตือนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล หากล่าช้าจะกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว พร้อมแนะนำวิธีแก้ปัญหา แค่ฝ่ายการเมืองยอมรับในกติกาให้สิทธิพรรคลำดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หากการจัดตั้งรัฐบาลยังยืดเยื้อออกไปมากเท่าไร ยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติจนอาจถึงขั้นวิกฤติ เพราะภาคเอกชนที่เป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณเตือน ว่าหากไตรมาสที่ 4 แล้วยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล อาจทำให้เศรษฐกิจปีนี้ เติบโตแค่ร้อยละ 3.5 หรืออาจลดลง อีกทั้งเศรษฐกิจของโลกก็อยู่ในภาวะชะลอตัวเช่นกัน แม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ยังยอมรับว่าอาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงต่างชาติ

หากฝ่ายการเมืองแสวงหาอำนาจโดยไม่เคารพกติกาตามกฎหมาย เชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะรุนแรงมากกว่าที่ทุกคนคาดคิด โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ ทางออกในเรื่องนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายเหมือนเส้นผมบังภูเขา แค่ฝ่ายการเมืองยอมรับในกติกา ให้พรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล หากดำเนินการไม่ได้ก็เป็นสิทธิของพรรคที่ได้ลำดับสอง ลำดับสาม ตามลำดับ

เพราะหากพรรคการเมืองยอมรับในกฎกติกา ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น หน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ยุติธรรม ตรงไปตรงมา เมื่อทุกอย่างไปเป็นตามกติกา ก็จะได้รัฐบาลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเข้ามาบริหารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ก่อนที่ประชาชนจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้