การเมือง ข่าว วิดีโอ เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง 62 : จับตา! ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมวันนี้ เพื่อพิจารณากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ส่งเรื่องให้ช่วยชี้ขาดการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ โดยคาดว่าจะวินิจฉัยไปใน 3 แนวทาง

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ จะประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเรื่องให้พิจารณาวินิจฉัยว่า กกต.จะสามารถคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ซึ่งจะมีผลทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.พึงมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ เบื้องต้นมีรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มที่จะรับ คำร้อง กกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัย

หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องอาจมีถึง 3 แนวทางคือ

1.รับเรื่องไว้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยว่าคดีไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ของ กกต.

2.ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณา และมีคำวินิจฉัยว่า กกต.มีอำนาจหน้าที่ในการคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ที่รัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนด โดยกกต.ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย แต่ไม่ได้วินิจฉัยรับรองวิธีการคำนวณที่ กกต.จะนำมาใช้ในการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส.ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของส.ส.พึงมี 1 คน ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน ว่าเป็นวิธีการที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็น อำนาจหน้าที่โดยตรงของ กกต.เป็นการเฉพาะ ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ก้าวล่วงไปวินิจฉัยเพื่อรับรองอำนาจหน้าที่และวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของ กกต. ในกรณีนี้

3.ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยในแนวทางว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ได้ครบ 150 คนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีคำวินิจฉัยรับรองอำนาจหน้าที่และวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชี รายชื่อ ที่ กกต.เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในแนวทางนี้ ก็จะทำให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อๆ ไปด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน